سنسور کنترل رطوبت حرارت، co2 و آمونیاک :

این سنسور های كنترل دی اكسید كربن علاوه بر نشان دادن میزان دی اكسید كربن در هر لحظه توانایی اتصال به فن های سالن مرغداریی و كنترل روشن و خاموش شدن اتوماتیك این فن ها و تنظیم میزان co2 بر روی میزان دلخواه به صورت اتوماتیك را دارا می باشند.