دستگاه کنترل کارکرد فن ها : 

 کارکرد مناسب فن ها در داخل سالن مرغداری یکی از عوامل موثر در تولید بهینه محسوب می گردد چرا که اگر عمل تهویه در سالن به خوبی انجام نشود شاهد بیماری،تلفات،کاهش تولید و...می باشیم. حال اگر فن به هر دلیلی(قطعی برق،پاره شدن تسمه،گیر کردن شی لابه لای پره فن،سوختن موتور فن و پس دادن کنتاکتور) از کار بیفتد،خسارت سنگینی به مرغداری وارد می شود و در 90% موارد این مشکلات بین ساعات 12 شب تا 5 صبح که کارگران خسته و خواب آلوده هستند پیش می آید، پس کنترل کارکرد فن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.                                                           
 حال دستگاه کنترل کارکرد فن ها به صورت هوشمند عمل تهویه را چک کرده و به محض وارد شدن خللی در امر تهویه هر یک از فن ها سیستم آلارم آن فعال می شود تا افراد را متوجه مشکل نماید.