علائم مربوط به تخم های “کوئیتر”:

تخم کوئیتر یعنی تخمی که جنین داخل آن در مرحله ای از جوجه کشی بنا به دلایلی رشد را متوقف نموده است. به عنوان مثال برخی از جنین ها به دلیل دماها و رطوبت های ناصحیح، برخی به دلیل آلودگی باکتریایی و برخی فقط به دلیل داشتن ژن بد، رشد را متوقف می کنند.

اصلی ترین علامت یک تخم کوئیتر، تشکیل یک حلقه ی خونی داخل تخم است. حلقه ی خونی شبیه به یک دایره قرمز رنگ می باشد که به وضوح در  داخل تخم قابل مشاهده است. این حلقه ی خونی زمانی تشکیل می گردد که جنین می میرد و رگ های خونی که آن را نگه می داشتند از هم پاشیده و در مقابل قسمت زیرین پوسته ساکن می گردند.