تولید روزانه ۱۹۰ تن تخم مرغ

روزانه ۱۹۰ تن تخم مرغ دراستان قزوین تولید می شود که ۵ برابر بیشتر از مصرف استان است .
معاون امور دام جهاد کشاورزی استان قزوین  تعداد  مرغ داری های فعال تخم گذار در استان را ۵۷  واحد با  ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه مرغ بیان کرد و گفت : ظرفیت استان ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه است.
سید جوادی میزان تولید سال گذشته در استان را ۶۹ هزار تن اعلام و پیش بینی کرد : امسال بالغ بر ۷۰ هزار تن تخم مرغ در استان تولید شود.
معاون امور دام جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به صادرات ۵۰ درصدی تخم مرغ از استان  افزود : ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن از محل گمرک استان و همچنین بالغ بر ۲۰ هزار تن از استان های مرزی صادر می شود .
به گفته سید جوادی عمده این صادرات  بازار کشور عراق است .