تخم مرغ: 


مقدار ویتامینی که در زرده تخم مرغ و سفیده وجود دارد مختلف است.ویتامین های محلول در چربی مانند Aو D و K و E در زرده وجود دارد.مقدار ویتامین A زرده بستگی به میزان موجود در جیره غذایی دارد.


وقتی مرغ با جیره غذایی معمولی تغذیه می شود،مقدار ویتامین A موجود درزرده بین ۲۰۰-۱۰۰۰ واحد بین المللی است.مقدار معمولی ویتامین D در زرده تخم مرغ در حدود ۱۰۰ واح بین المللی و میزان ویتامین E معمولا ۱۰۰-۵۰ میلی گرم در هر ۱۰۰گرم زرده می باشد.


طبق گزارشات موجود چنانچه جیره غذایی حاوی ۰٫۵۲ میلی گرم از ویتامین K باشد بعد از ده روز میزان ویتامین K موجود در زرده ۲۵mg بوده است.مقداری ویتامین دسته B نیز در زرده وجود دارد.مقدار ویتامین B12 که در زرده یافت می شود طبق بعضی( mg/g 18) گزارش می باشد.