تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - توده هاى مرغ خانگى بومى ایران

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

توده هاى مرغ خانگى بومى ایران

 

 

پراکنش: واریته هاى گوناگون این نژاد را مى توان به طور خالص در نواحى مختلف ایران به خصوص در تهران، خراسان و اردبیل یافت• تعداد کمى از این نژاد نیز در ناحیه لار، چابهار و کنارک وجود دارند• معمولاً خالص ترین نوع این نژاد در اردبیل پرورش داده مى شود• در خراسان و به خصوص در نواحى مرزى تعدادى از این نژاد یافت مى شود• (در افغانستان و در مجاورت مرز ایران نژادى با خصوصیت نژاد لارى پرورش داده مى شود که به نژاد افغانى معروف است، ولى دلایل موجود نشان مى دهد که نژاد افغانى نژاد مستقل نبوده و بلکه نوعى از لارى مى باشد که در افغانستان پرورش داده مى شود و از نژاد لارى سنگین تر است)• خصوصیات ظاهرى: 
شکل عمومى بدن نژاد لارى با تمام نژادهاى دیگر متفاوت است و به طور کلى بدن بلند و کشیده، سینه پهن و عمیق و پرگوشت، گوشت سینه سفت و پر، پشت پهن و داراى شیب از جلو به عقب مى باشد• بالها محکم و به بدن چسبیده و پرهاى دم با زاویه 45درجه بالاتر از امتداد پشت قرار گرفته است• ساق پا با زاویه ملایمى به ران متصل شده است و از این رو به طور کلى شکل ویژه اى به بدن این نژاد مى دهد•
رشد سر نسبت به بدن کوچک به نظر مى رسد و فرم سر به اصطلاح مارى شکل مى باشد• تاج اغلب در انواع اصیل توت فرنگى شکل و گردویى است• چشم ها درخشان، عقابى و نارنجى رنگ بوده و رشد تاج و ریش اغلب کم است• تاج در خروس ها، قرمز تیره و در مرغ ها قرمز معمولى و لاله گوش در تمام انواع این نژاد قرمز رنگ است• منقار کوتاه، بسیار محکم و زرد رنگ است و در بعضى انواع، لکه هاى قهوه اى رنگ در منقار بالایى وجود دارد• گردن نسبتاً بلند و استوانه اى و انتهاى آن تقریباً در بدن فرو رفته است•
قلم پا کلفت و بلند بوده و رنگ آن اغلب در واریته هاى اصیل زرد مایل به قهوه اى و در برخى انواع قهوه اى پررنگ وحتى تیره مى باشد• پنجه ها پهن و داراى چهار انگشت است•
انواع نژاد لارى:
واریته هاى مختلفى از نژاد لارى در ایران مشخص شده است• شکل بدن در تمام این واریته ها تقریباً شبیه هم بوده و فقط از نظر رنگ پر و بال با هم فرق دارند• به طور کلى از نظر رنگ پر و بال واریته هاى مختلف نژاد لارى که در ران وجود دارد به شرح زیر مى باشد:
لارى قرمز:
مهمترین و اصیل ترین واریته این نژاد را تشکیل مى دهد• رنگ پر و بال خروس درخشنده و با درخشندگى زرد رنگ و لکه هاى سیاه در پر و بال و مخصوصاً در زیر شکم و بالهاست• پرهاى دم در قاعده قرمز و در انتها سیاه است و به طورکلى رنگ مرغ ها روشن تر از رنگ خروس ها مى باشد•
لارى قهوه اى:
منظره عمومى پرها قهوه اى و اغلب، رگه هاى سیاه در آنها دیده مى شود و رنگ پرهاى سینه سیاه تر از رنگ قسمت هاى دیگر بدن است• در این نوع معمولاً بر عکس نوع قبلى، رنگ خروس ها روشن تر از رنگ مرغ ها مى باشد•
لارى سفید و گل باقلایى:
رنگ پرو بال در بعضى از انواع لارى ها سفید است• رنگ سفید به ندرت دیده مى شود، چون اغلب داراى نوارها و لکه هاى سیاه، طوسى و زرد مى باشد• این نوارها بیشتر در پرهاى پشت، بالا، شانه و گردن وجود دارد•
- واریته هاى مختلف از مرغ لارى علاوه بر موارد فوق الذکر وجود دارد که معروف ترین آنها عبارت است از لارى ابرش، لارى صابونى، لارى زیره اى و لارى سفید و سیاه•
خصوصیات تولیدى:
- مرغان نژاد لارى از نظر کلى جزو نژادهاى سنگین مى باشند• سرعت رشد و رویش پرها در بین افراد این گروه نژادى در ابتدا کند مى باشد، ولى از سن سه ماهگى به بعد از سرعت رشد نسبى خوبى برخوردار مى شوند•
- وزن مرغان بالغ یکساله حدود 3 تا 4 کیلوگرم و وزن خروس ها در همین سن 4 تا 5 کیلوگرم و بیشتر مى باشد• در خروس هاى مسن، وزن گاهى به 6 تا 5/6 کیلوگرم و بیشتر هم مى رسد•
- سن بلوغ جنسى و تخمگذارى اغلب در 7 ماهگى (27 تا 28 هفتگى) بوده و تخمگذارى با تخم مرغ هاى ریز شروع مى شود•
- تولید تخم مرغ سالیانه بین 60 تا 80 عدد (حدود 18درصد) با وزن متوسط هر تخم مرغ 50گرم مى باشد•
- تخم مرغ به رنگ کرم تا قهوهاى تیره و به شکل بیضى کشیده و با پوسته اى نسبتاً ضخیم است•
- ضریب تبدیل غذایى بسیار نامطلوب مى باشد• به طورى که در مقابل حدود 20 کیلوگرم غذاى مصرفى 1کیلوگرم تخم مرغ تولید مى شود• گوشت و تخم مرغ آنها داراى طعمى مطلوب بوده ولى در سنین پایین از گوشت خوبى برخوردار نمى باشند•
- دفعات کرچى در این نژاد زیاد است و معمولاً در سال 2 تا 3 بار کرچى در بین این مرغان دیده مى شود• (به طورى که بعد از تولید هر 20 تا 25 عدد تخم مرغ حالت کرچى پدیدار مى شود)•
- مرغان لارى معمولاً مادران خوبى نسبت به تخم مرغ هاى خوابانیده شده در زیر آنها و جوجه هاى خود نمى باشند•
 

ارسالی توسط : رضازمانیهمه پیوندها