تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - چگونه تخم مرغ تازه را از تخم مرغ کهنه تشخیص دهیم

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

چگونه تخم مرغ تازه را از تخم مرغ کهنه تشخیص دهیم

1- محلولى از آب نمک با غلظت 165 گرم در یک لیتر آب درست کرده و تخم مرغ را درون آن بیندازد. تخم مرغ یک روزه در ته محلول به صورت افقى مى ماند. تخم مرغ 8 روزه به طور مایل در عمق محلول قرار مى گیرد و تخم مرغ کهنه تر از یک ماه روى آب شناور مى ماند. 
2- روش دیگر از طریق شکستن تخم مرغ است. بدین ترتیب که سفیده تخم مرغ به صورت یک لایه یکنواخت و ضخیم در ظرف پخش مى شود در حالى که سفیده تخم مرغ کهنه داراى یک لایه چسبیده و ضخیم دور زرده و لایه دیگرى به صورت آبکى در حاشیه مى باشند. زرده تخم مرغ تازه، گردبوده و غشا اطراف آن سفت مى باشد. در حالى که زرده تخم مرغ کهنه فاقد غشا سفت بوده و این غشا به آسانى پاره شده و زرده پخش مى شود.
3- براى تشخیص تازگى یا کهنگى تخم مرغ، ابتدا محلول آب نمک ده درصد را تهیه کرده‌(در 900 گرم آب، صد گرم نمک حل شود) و تخم مرغ ها را درون آن بیندازد وبه طرز قرار گرفتن آنها توجه نمایید. چنانچه تخم مرغ در ته ظرف قرار گرفت دلیل برتازه بودن و اگر در وسط آب نمک شناور باشد، کهنه است که دو حالت دارد. اگر به حالت عمودى غوطه ور باشد کهنه و اگر به صورت افقى شناور بماند خیلى کهنه است.همه پیوندها