تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - شتر مرغ چگونه پرنده اى است؟

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

شتر مرغ چگونه پرنده اى است؟

شتر مرغ ها همه چیز خواربوده و غذاهایى با کیفیت بالارا انتخاب کرده و مى خورند و مقدارى را نیز براى مواقع خشکسالى ذخیره مى کنند. مقدار آب روزانه مصرفى بستگى به شرایط آب و هوایى و نوع تغذیه دارد. شتر مرغ در حرارت بالا و رطوبت پایین روزانه؛ 12 لیتر آب نیاز دارد. شتر مرغ ماده در سن 2 تا 3 سالگى و شتر مرغ نر در سن 3 تا 4 سالگى به بلوغ جنسى مى رسد. در صورتى که در شرایط مناسب و با سلامتى کامل نگهدارى شوند تا بیشتر از 40 سال باور باقى مى مانند. شتر مرغ ها پرندگانى هستند که کاربردهاى زیادى دارند و در زمینه تولید مصنوعات چرمى با کیفیت بالا و در ساخت کیف و کفش هاى تجملاتى پوست شتر مرغ خوا‌ستارى زیادى دارد. وجه تمایز چرم شتر مرغ با دیگر چرم ها وجود نقاط مربوط به فولیکول هاى ساقه پر مى باشد. 

تخم شتر مرغ از نظر طعم و خصوصیات کاملاً معادل تخم مرغ بوده و به همان روش هاى متداول طبخ مى شود. معمولاً تخم این پرندگان داراى 14 تا 18 سانتى مترطول، 12 تا 15 سانتى متر عرض و 1/1 تا 9/1 کیلوگرم وزن مى باشد و در موارد ا‌ستثنایى بیش از 3/2 کیلوگرم نیز مشاهده گردیده است. عسلى شدن تخم شترمرغ حدوداً 45 دقیقه و سفت شدن آن دو برابر این زمان وقت مى گیرد.

گوشت شتر مرغ داراى خصوصیاتى از قبیل کمى چربى، پایین بودن میزان کلسترول (در حدود600 میلى گرم در هر کیلوگرم)، بالا بودن میزان پروتئین (بیش از 20 درصد ا‌ست)، تردى استثنایى (على رغم کمى میزان چربى) و واکنش مطلوب نسبت به ادویه جات مى باشد. کیفیت عالى گوشت شترمرغ با فیله گاو قابل مقایسه بوده و جهت تهیه غذاهاى دلپذیر و استیک هاى ترد بسیار مناسب مى باشد.همه پیوندها