تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - دستگاه جوجه کشی

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم
     وب در حال بروز رسانی بخش دستگاه ها ... 

نوع دستگاه : تمام اتومات دیجیتال 

لوازم جانبی :  ۲ عدد لوح فشرده با محتویات

آموزش و نحوه جوجه کشی

آموزش  پرورش بلدرچین ،کبک، شترمرغ

مستند مستقیم آبادی از یک فرد فعال


فیلم کوتاه در مورد دستگاه جوجه کشی


جزوه اموزشی کار با دستگاه

 نطفه سنج

ضمانت ۶ماه  -  یک ماه اول از تاریخی که در ابتدای جزوه محل ضمانت نامه درج شده ضمانت شامل تعویض دستگاه میباشد و بعد از آن به مدت ۵ ماه فقط ضمانت قطعات.

همه پیوندها